banner web

MUDr. Juraj Frolkovič, erudovaný psychiater s 30-ročnou praxou v odbore, je osobnosťou s bohatými skúsenosťami a odborným prínosom pre oblasť psychiatrie. Jeho vzdelanie, kariéra na univerzitnej klinike a pedagogické angažovanie ho v oblasti duševného zdravia profilujú za jedného z lídrov ambulantného sektora.

Štúdium a špecializácia:

MUDr. Frolkovič absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v roku 1995 s mimoriadnou pochvalou rektora UK, čo len podčiarkuje jeho vynikajúce akademické schopnosti. V nasledujúcich rokoch dosiahol 1. a 2. stupeň špecializačnej atestácie v odbore psychiatria (v rokoch 1999 a 2002), čím potvrdil svoje odborné zručnosti a vážne záväzky voči svojmu odboru.

Kariéra na Psychiatrickej klinike FN a LF UK:

Od roku 1995 pôsobil na Psychiatrickej klinike FN a LF UK, začínajúc ako sekundárny lekár na lôžkovom oddelení. V roku 2004 prešiel do pozície fixne ambulujúceho lekára Príjmovej a konziliárnej ambulancie, pričom paralelne zastával funkciu zástupcu primára. Jeho dlhoročná oddanosť renomovanej inštitúcii zdôrazňuje jeho zanietenie a odbornú excelentnosť v oblasti psychiatrie.

Pedagogické príspevky:

Mimo klinickej praxe sa MUDr. Frolkovič aktívne venoval pedagogickým aktivitám.  Pôsobil ako externý vyučujúci predmetu "psychiatria" na Strednej zdravotníckej škole Strečnianska a predmetu "forenzná psychiatria" na Akadémii policajného zboru. Jeho pôsobenie v rámci rutinných pedagogických aktivít Psychiatrickej kliniky svedčí o odhodlaní formovať budúce generácie lekárov a špecialistov.

juraj florkovic mudr bw

 

MUDr. Juraj Frolkovič je významnou postavou v oblasti psychiatrie, čo dokazuje nielen jeho vynikajúce vzdelanie a kariéra, ale aj oddanosť vzdelávaniu. Jeho práca na Psychiatrickej klinike a prínosy v pedagogickej sfére robia z neho osobnosť, ktorá pozitívne ovplyvňuje oblasť duševného zdravia a odborného vzdelávania.

 

TEL : +421 905 385 324

 „Máte otázku? Alebo sa chcete objednať? Zavolajte...“

Objednávanie nového pacienta

V prípade záujmu o pridelenie termínu vyšetrenia nám prosím napíšte v niekoľkých riadkoch popis svojej zdravotnej problematiky cez kontaktný formulár priamo na stránke alebo pošlite e-mail na ambulancia@jfcare.sk . Nie všetkým oblastiam psychiatrie sa venujeme a navyše niektoré okruhy psychických porúch si vyžadujú starostlivosť v špecializovaných ambulanciách. Je praktickejšie posúdiť to hneď na začiatku, aby sme si nedohovárali stretnutie zbytočne. Ďakujeme vopred za ochotu poskytnúť rýchle a efektívne prvé údaje o ťažkostiach, ktoré plánujete riešiť.

Dohodnutie termínu

Preferujeme objednanie prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle +421 905 385 324. S pani asistentkou je možné si dohovoriť aj dočasnú rezerváciu termínu v prípade, že ešte neviete naisto, či sa budete môcť na zvolený termín dostaviť. Pri tomtom postupe sa dohodnete, dokedy bude termín nutné potvrdiť. Termín ponúknutý prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy vyžaduje potvrdenie do 24 hodín, inak bude automaticky pridelený inému pacientovi. Pri odignorovaní termínu (ak sa pacient oficiálne neodhlási z dohodnutého termínu s predstihom 24 hodín a viac) je účtovaný storno poplatok 50€.

Neviete sa k nám dovolať?

V prípade, že sa neviete ani na viac pokusov dovolať, napíšte nám prosím na kontaktný formulár, e-mail alebo pošlite SMS. Sme pravdepodobne na obede alebo sa venujeme komplikovanejšiemu prípadu. Žiadosti o telefonickú konzultáciu pre pacientov v starostlivosti našej ambulancie vybavujeme podľa stupňa urgencie (v niektorých prípadoch aj okamžite), vždy však ešte v ten istý deň.

© JFCare s. r. o.
Kontakt: ambulancia@jfcare.sk | Tel: +421 905 385 324

created by: Marek Sarvas