Súkromná psychiatrická ambulancia - MUDr. Juraj Frolkovič
Ponúkame individuálny prístup zameraný na vaše potreby a spolu s vami hľadáme najefektívnejší spôsob , ako dosiahnuť vaše ciele a zlepšiť vaše psychické zdravie. Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou širokého spektra psychických porúch, s ktorými sa môžu ľudia stretávať...
Máte otázku? Alebo sa chcete objednať?
Váš súkromný psychiater Vám vždy pomôže tam, kde nestačíte
Vyhľadanie odbornej pomoci v je skvelým krokom smerom k seba zlepšeniu a zvládnutiu ťažkostí. Nehanbite sa hľadať pomoc, keď ju potrebujete. Verím, že spoločným úsilím môžeme dosiahnuť optimálne duševné zdravie a žiť plnohodnotný život...
Máte otázku? Alebo sa chcete objednať?

MUDr. Juraj Frolkovič - lekár - psychiater

JFCare ambulanciaAmbulancia JFCare zosobňuje nový, poctivejší prístup k starostlivosti o človeka, ktorý potrebuje pomoc. Vyhýbame sa základným chybám. ktoré nachádzame v bežnom systéme psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Klientom poskytneme nadštandardnú starostlivosť a prispôsobíme sa jeho požiadavkám...

JFCare ambulanciaKoncepcia našej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti JFCare sa odvíja zo zámeru poskytnúť vo fádne jednotvárnom (a teda pre možnosť sýtenia špecifických potrieb pacienta v nedostatočne diferencovanom) systéme zdravotnej starostlivosti zaujímavejšiu, dôstojnejšiu a hlavne plnohodnotnejšiu alternatívu...

symbolSom presvedčený, že správne nazeranie na problematiku psychických porúch stavia psychiatriu do kľúčovej role v systéme zdravotnej starostlivosti. Širokým spektrom ponúkaných služieb sa snažíme klientom ponúkať optimalizovanú a individualizovanú starostlivosť v odbore. V prípade potreby je možné poskytnúť pacientom konzultáciu elektronicky, vrátane vyhotovenia receptu a e-receptu aj počas večerov a víkendov.

Kľúčovým východiskom pri definovaní "inovatívnych nastavení" našej ambulancie je nekompromisná ambícia vyhnúť sa najzávažnejším nedostatkom doposiaľ fungujúcej "masovej ambulantnej prevádzky" v psychiatrii, t.j. predovšetkým nedôstojne preplneným čakárňam, ignorovaniu nanajvýš citlivej potreby primeranej diskrétnosti pri vybavení pacienta a v neposlednom rade aj škodlivo redukovanému (v praxi často iba niekoľkominútovému) časovému rámcu návštevy.

Okrem samozrejme očakávanej profesionality, odbornosti, slušného jednania a ľudsky vnímavého prístupu, je pre pacienta zabezpečných niekoľko celkom jedinečných alebo zatiaľ iba málo dostupných vymožeností:

jfcare psychiatrická ambulancia bratislava 1

1. Časová pohoda

V našej ambulancii sa snažíme vytvoriť prostredie, kde si pacient môže pokojne odkonzultovať svoje ťažkosti bez nepríjemného dojmu, že sa lekár s vyšetrením ponáhľa  v dôsledku nekonečného zástupu ďalších prípadov.

Na prvé stretnutie s pacientom sme vyhradili jednu celú hodinu, zatiaľ čo kontrolná návšteva je plánovaná na polhodinu. Samozrejme, časový rámec návštevy môžeme individuálne prispôsobiť aktuálnym potrebám pacienta.

Považujeme dôveru pacienta a jeho pocit plnohodnotného prijatia zo strany lekára za zásadné pre úspech liečby. Tento prístup nie je možné dosiahnuť v časovom stresu, preto venujeme dostatočný čas každému pacientovi s cieľom poskytnúť im optimálnu pozornosť a starostlivosť.

V tomto prostredí sa snažíme vytvoriť priestor pre otvorený dialóg a budovanie vzájomného porozumenia medzi lekárom a pacientom.

2. Dokonaká diskrétnosť

Naša ambulancia je navrhnutá tak, aby sme zabezpečili maximálnu diskrétnosť pre našich pacientov. Program ambulancie plánujeme tak, že sa pacienti nestretnú v čakárni - každý odchádzajúci pacient používa iný východ z ambulancie, čím sa  vyhne prechodu cez čakáreň, kde by mohol stretnúť ďalších pacientov.

Systém presných termínov na objednávanie spoľahlio zabraňuje hromadeniu pacientov v čakárni.

Nachádzame sa v polyfunkčnom objekte bez ďalšej zdravotníckej prevádzky, čo znamená, že náš klient nezískava automaticky "stigmu pacienta" v momente vstupu do budovy, ako to môže byť pri väčších zdravotníckych zariadeniach.

Naša snaha je zabezpečiť, aby každý pacient mal pocit diskrétnosti a bezpečia v príjemnom "civilnom" prostredí.

3. Pohodlie, intimita a príjemné prostredie

V našej ambulancii kladieme dôraz na vplyv prostredia na pohodu, otvorenosť pacienta a celkovú kvalitu interakcie s ním, čo následne kľúčovo ovplyvňuje diagnostické a terapeutické výstupy z vyšetrenia.

Preto sme do výbavy ambulancie investovali s cieľom dosiahnuť optimálne pohodlie a estetiku, a to pod taktovkou profesionálneho architekta.

Pri tvorbe estetického konceptu sme sa snažili odstrániť stereotypnú "bielu sterilnosť, neosobnosť a úradnosť", ktorá často prevláda v verejných zdravotníckych zariadeniach.

Zámerom bolo vytvoriť prostredie, ktoré pôsobí príjemne a intímne, aby pacienti mali pocit komfortu a bezpečia. S touto starostlivosťou o detaily chceme odstrániť obavy spojené s klasickým vnímaním zdravotníckych zariadení a vytvoriť atmosféru, kde sa pacienti cítia vítaní a uvoľnení.

jfcare psychiatrická ambulancia bratislava 5


4. Bezpečie, spoľahlivosť a istota

jfcare psychiatrická ambulancia bratislava 2

 

Pri našom prístupe k pacientovi klademe dôraz na to, aby jeho návšteva nebola zbytočne vyrušená. Zabezpečili sme objekt tak, aby nemohli vstúpiť náhodní (noví alebo neobjednaní) klienti, ktorí by mohli narušiť priebeh vyšetrenia práve vybavovaného pacienta.

 

V ambulancii JFCare neprichádza do úvahy ani rušenie sanitkami privážajúcimi urgentné prípady, čo tiež zásadne minimalizuje vplyv stresu na pacienta.

 

Týmto spôsobom zabezpečujeme pokojné a spoľahlivé prostredie, kde pacienti môžu dôverovať, že ich návšteva bude prebiehať bezpečne a bez zbytočných rušení.

 


5. Nadštandardné postupy 

Pacientom môže byť v prípade potreby poskytnutá telefonická, SMS alebo emailová konzultácia, prípadne vyhotovenie receptu alebo e - receptu aj vo večerných hodinách alebo cez víkend.

Pri potrebe ďalších diagnostických alebo terapeutických opatrení (psychodiagnostika, psychoterapia, somatické vyšetrenia, laboratórne alebo prístrojové vyšetrenia,...) bude pacientovi ponúknutá možnosť ich sprostredkovania.

 

TEL : +421 905 385 324

 „Mám taký jeden problém...“

Objednávanie nového pacienta

V prípade záujmu o pridelenie termínu vyšetrenia nám prosím napíšte v niekoľkých riadkoch popis svojej zdravotnej problematiky cez kontaktný formulár priamo na stránke alebo pošlite e-mail na ambulancia@jfcare.sk . Nie všetkým oblastiam psychiatrie sa venujeme a navyše niektoré okruhy psychických porúch si vyžadujú starostlivosť v špecializovaných ambulanciách. Je praktickejšie posúdiť to hneď na začiatku, aby sme si nedohovárali stretnutie zbytočne. Ďakujeme vopred za ochotu poskytnúť rýchle a efektívne prvé údaje o ťažkostiach, ktoré plánujete riešiť.

Dohodnutie termínu

Preferujeme objednanie prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle +421 905 385 324. S pani asistentkou je možné si dohovoriť aj dočasnú rezerváciu termínu v prípade, že ešte neviete naisto, či sa budete môcť na zvolený termín dostaviť. Pri tomtom postupe sa dohodnete, dokedy bude termín nutné potvrdiť. Termín ponúknutý prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy vyžaduje potvrdenie do 24 hodín, inak bude automaticky pridelený inému pacientovi. Pri odignorovaní termínu (ak sa pacient oficiálne neodhlási z dohodnutého termínu s predstihom 24 hodín a viac) je účtovaný storno poplatok 50€.

Neviete sa k nám dovolať?

V prípade, že sa neviete ani na viac pokusov dovolať, napíšte nám prosím na kontaktný formulár, e-mail alebo pošlite SMS. Sme pravdepodobne na obede alebo sa venujeme komplikovanejšiemu prípadu. Žiadosti o telefonickú konzultáciu pre pacientov v starostlivosti našej ambulancie vybavujeme podľa stupňa urgencie (v niektorých prípadoch aj okamžite), vždy však ešte v ten istý deň.

Ambulancia nemá zmluvné vzťahy so žiadnou zdravotnou poisťovňou a pacienti si okrem ambulantných výkonov hradia aj plnú cenu lieku v lekárni.

© JFCare s. r. o.
Kontakt: ambulancia@jfcare.sk | Tel: +421 905 385 324

created by: Marek Sarvas