banner web

MUDr. Juraj Frolkovič poskytuje zreferovanie zdravotného stavu pacienta určené pre príbuzných, pričom je možné to realizovať iba v prítomnosti pacienta alebo v jeho neprítomnosti, avšak s písomným súhlasom pacienta na odtajnenie informácií o zdravotnom stave. Táto informačná služba obsahuje vysvetlenie podstaty psychickej poruchy, potrebnej liečby, možného vývoja a prognózy, ako aj doporučenia vhodných opatrení a rady pre blízke osoby.

x5

Charakteristika zreferovania zdravotného stavu:

  1. Vysvetlenie podstaty psychickej poruchy: MUDr. Frolkovič poskytuje jasné a srozumiteľné vysvetlenie podstaty psychickej poruchy, aby príbuzní mohli lepšie porozumieť situácii.

  2. Popis potrebnej liečby: V rámci zreferovania sa vysvetľuje potrebná liečba, vrátane možných terapeutických postupov a farmakoterapie.

  3. Možný vývoj a prognóza: Poskytuje informácie o možnom vývoji choroby a prognóze, aby príbuzní mohli realisticky hodnotiť situáciu.

  4. Doporučenia vhodných opatrení: Zreferovanie obsahuje aj odporúčania pre príbuzných ohľadom vhodných opatrení a postupov, ktoré môžu pomôcť v každodennom živote s pacientom.

  5. Rady pre blízke osoby: Poskytuje praktické rady a usmernenia, ako najlepšie podporiť pacienta v jeho liečbe a zvládaní psychických výziev.

Zreferovanie zdravotného stavu pacienta pre príbuzných je navrhnuté s ohľadom na zrozumiteľnosť, podporujúc informovanosť príbuzných a vytvárajúc prostredie, kde môžu efektívne podporovať svojich blízkych.


 

TEL : +421 905 385 324

 „Máte otázku? Alebo sa chcete objednať? Zavolajte...“

Objednávanie nového pacienta

V prípade záujmu o pridelenie termínu vyšetrenia nám prosím napíšte v niekoľkých riadkoch popis svojej zdravotnej problematiky cez kontaktný formulár priamo na stránke alebo pošlite e-mail na ambulancia@jfcare.sk . Nie všetkým oblastiam psychiatrie sa venujeme a navyše niektoré okruhy psychických porúch si vyžadujú starostlivosť v špecializovaných ambulanciách. Je praktickejšie posúdiť to hneď na začiatku, aby sme si nedohovárali stretnutie zbytočne. Ďakujeme vopred za ochotu poskytnúť rýchle a efektívne prvé údaje o ťažkostiach, ktoré plánujete riešiť.

Dohodnutie termínu

Preferujeme objednanie prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle +421 905 385 324. S pani asistentkou je možné si dohovoriť aj dočasnú rezerváciu termínu v prípade, že ešte neviete naisto, či sa budete môcť na zvolený termín dostaviť. Pri tomtom postupe sa dohodnete, dokedy bude termín nutné potvrdiť. Termín ponúknutý prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy vyžaduje potvrdenie do 24 hodín, inak bude automaticky pridelený inému pacientovi. Pri odignorovaní termínu (ak sa pacient oficiálne neodhlási z dohodnutého termínu s predstihom 24 hodín a viac) je účtovaný storno poplatok 50€.

Neviete sa k nám dovolať?

V prípade, že sa neviete ani na viac pokusov dovolať, napíšte nám prosím na kontaktný formulár, e-mail alebo pošlite SMS. Sme pravdepodobne na obede alebo sa venujeme komplikovanejšiemu prípadu. Žiadosti o telefonickú konzultáciu pre pacientov v starostlivosti našej ambulancie vybavujeme podľa stupňa urgencie (v niektorých prípadoch aj okamžite), vždy však ešte v ten istý deň.

© JFCare s. r. o.
Kontakt: ambulancia@jfcare.sk | Tel: +421 905 385 324

created by: Marek Sarvas