banner web

Vstupné psychiatrické vyšetrenie s MUDr. Jurajom Frolkovičom je kľúčovým okamihom pre začiatok cesty pacienta k duševnému zdraviu. Tento podrobný proces, trvajúci približne 1 hodinu, zahŕňa viacero dôležitých krokov, ktoré zabezpečujú komplexný pohľad na stav a potreby pacienta.

x4

Postup vstupného psychiatrického vyšetrenia:

  1. Odobratie kompletných anamnestických údajov: MUDr. Frolkovič si pri vyšetrovaní berie čas na dôkladné odobratie anamnestických údajov. Nielen od pacienta, ale aj od iných relevantných osôb, ako sú manželský partner, súrodenec alebo rodič. Tento prístup pomáha získať širší pohľad na pacientovu históriu a možné faktory ovplyvňujúce duševné zdravie.

  2. Prehliadka dostupnej zdravotnej dokumentácie: Lekár prehliadne existujúcu zdravotnú dokumentáciu pacienta. Tento krok pomáha identifikovať predošlé diagnózy, liečbu a sledovať vývoj stavu.

  3. Systematické vyšetrenie psychických funkcií: MUDr. Frolkovič uskutočňuje systematické vyšetrenie psychických funkcií, čo zahŕňa hodnotenie kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych aspektov pacienta.

  4. Fakultatívna aplikácia klinických škál: Podľa potreby môže lekár aplikovať klinické škály na lepšie posúdenie určitých aspektov pacientovho stavu.

  5. Edukácia pacienta o zistenej psychickej poruche a možnostiach liečby: MUDr. Frolkovič venuje čas na edukáciu pacienta o zistenej psychickej poruche. Poskytuje informácie o možných liečebných prístupoch a diskutuje o individuálnych možnostiach.

  6. Poučenie o zásadách psychickej hygieny a ambulantnom liečebnom režime: Lekár zahŕňa do vyšetrenia aj poučenie pacienta o zásadách psychickej hygieny a ambulantnom liečebnom režime. Tieto informácie pomáhajú pacientovi lepšie zvládať svoj stav a aktívne prispievať k svojmu duševnému zdraviu.


 

TEL : +421 905 385 324

 „Máte otázku? Alebo sa chcete objednať? Zavolajte...“

Objednávanie nového pacienta

V prípade záujmu o pridelenie termínu vyšetrenia nám prosím napíšte v niekoľkých riadkoch popis svojej zdravotnej problematiky cez kontaktný formulár priamo na stránke alebo pošlite e-mail na ambulancia@jfcare.sk . Nie všetkým oblastiam psychiatrie sa venujeme a navyše niektoré okruhy psychických porúch si vyžadujú starostlivosť v špecializovaných ambulanciách. Je praktickejšie posúdiť to hneď na začiatku, aby sme si nedohovárali stretnutie zbytočne. Ďakujeme vopred za ochotu poskytnúť rýchle a efektívne prvé údaje o ťažkostiach, ktoré plánujete riešiť.

Dohodnutie termínu

Preferujeme objednanie prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle +421 905 385 324. S pani asistentkou je možné si dohovoriť aj dočasnú rezerváciu termínu v prípade, že ešte neviete naisto, či sa budete môcť na zvolený termín dostaviť. Pri tomtom postupe sa dohodnete, dokedy bude termín nutné potvrdiť. Termín ponúknutý prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy vyžaduje potvrdenie do 24 hodín, inak bude automaticky pridelený inému pacientovi. Pri odignorovaní termínu (ak sa pacient oficiálne neodhlási z dohodnutého termínu s predstihom 24 hodín a viac) je účtovaný storno poplatok 50€.

Neviete sa k nám dovolať?

V prípade, že sa neviete ani na viac pokusov dovolať, napíšte nám prosím na kontaktný formulár, e-mail alebo pošlite SMS. Sme pravdepodobne na obede alebo sa venujeme komplikovanejšiemu prípadu. Žiadosti o telefonickú konzultáciu pre pacientov v starostlivosti našej ambulancie vybavujeme podľa stupňa urgencie (v niektorých prípadoch aj okamžite), vždy však ešte v ten istý deň.

© JFCare s. r. o.
Kontakt: ambulancia@jfcare.sk | Tel: +421 905 385 324

created by: Marek Sarvas